Putkistosuunnittelu ja kannakointi

 

Tällä sivulla:

 


 

Nämä ominaisuudet löytyvät vain Laitossuunnittelu-ohjelmasta


 


 

Ruuvit, mutterit ja aluslaatat automaattisesti laippaliitokseen (star)

Lisättäessä putkilinjalle laippaa tai laipallista varustetta, lisää ohjelma automaattisesti liitokseen tarvittavat ruuvit, mutterit ja aluslaatat. Käyttäjä voi lisätä tai muuttaa tietoja itse. Ohjelma varoittaa lisättäessä mikäli lisäosia on jo olemassa. Komponentin vaihdon yhteydessä ohjelma myös varmistaa säilytetäänkö vanhat lisäosat. (PLANT-2278, PLANT-1723)

Putkilinjan osien valinta positiolistalta (star)

Alt + "tyhjän" osoitus hiiren vasemmalla napilla avaa nyt "Linjapositiot"-dialogin, josta voidaan valita linjapositio, johon kuuluvat osat valitaan. (PLANT-2192)

Parannettu putki- ja kanavaosien sijoittelu(star)

Parannuksia kanava- ja putkikomponenttien automaattiseen kääntöön oikeaan asentoon. Esimerkiksi suorakaidekanavilla osat sijoitetaan leveys- ja korkeussuunnan perusteella oikeaan asentoon. 'Olet'-tyyppisillä putkiosilla osa kääntyy automaattisesti oikeaan suuntaan putken keskiviivan nähden. (PLANT-2328)

 


 

Tiivistemateriaalin määräytyminen putkiluokan ja virtaavan aineen mukaan (star)

Tiivistemateriaalit määräytyvät ensisijaisesti putkikomponenttitietokannasta mutta tarvittaessa linjaposition tietoihin voidaan asettaa erikseen omalla toiminnollaan 'Aseta materiaali tiivisteelle'. (PLANT-1630)

 

Varusteen nimellispaineen huomioiminen(star)

 Varustetta lisättäessä ohjelma tarjoaa ensisijaisesti putkiluokan mukaisen paineluokan varustetta. (PLANT-2381)

 

Ulokekannakkeen latan mittojen antaminen (star)

Ulokekannakkeen lisäyksen aikana voidaan valita käytettävän lattatangon mitat listalta. Käyttäjä voi syöttää arvot myös itse. (PLANT-1758)

 


 

Nämä ominaisuudet löytyvät sekä Laitossuunnittelu-ohjelmasta että G4:n putkistosuunnittelusta

 


 

Putkikomponenttien yhteensopivuus

Putkikomponenttien yhteensopivuuden tarkistus kahvoille asetettavien liitostyyppien perusteella. Komponentti kääntyy lisättäessä automaattisesti oikein päin oikean liitostavan mukaisesti. (PLANT-1433)

Putkikomponentin suunnan vaihto

Putkikomponentin suunta voidaan kääntää osan osoittamisen jälkeen 'Vaihda kokoa' / 'Muokkaa ominaisuuksia' -toiminnolla. Kääntö tapahtuu 'Seuraava sijoituspiste' -painikkeella. (PLANT-2024)

Istutuksen voi tehdä linkkinä tuotuun putkiosaan

Putkilinjalla oleviin linkkiosiin, kartioihin, t-kappaleisiin jne. voi nyt lisätä putkenosia tai putkilähtöjä istuttamalla. (PLANT-2273)

 


 

Putkikomponentin pikavalinta tyypin mukaan

 

Putkilinjan lisäyksen aikana lisättävä putkiosa voidaan valita päätyypin perusteella, esimerkiksi venttiili, t-kappale, kartio, jne. Voit myös tuoda nappivalikon esiin 'Painikevalikko'- toiminnolla. (PLANT-1848)

 

 

Putkilinjan reitittäminen etukäteen piirrettyä ohjauskäyrää pitkin

Putkilinjan voi reitittää osoittamalla etukäteen piirrettyä ohjauskäyrää. Putkilinja seuraa myös ohjauskäyrän muutoksia, esimerkiksi mittojen tai kulman muutoksia. (PLANT-1490)

Putkikoko mallista osoittamalla

'Kopioi ominaisuudet' -toiminnolla voidaan osoittaa komponenttia, jolta ominaisudet (putkiluokka/materiaali, nimelliskoko/halkaisija, seinämän vahvuus ja nimike putken vedossa) halutaan kopioda. Ominaisuuksien kopiointi on käytössä putkilinjan ja -komponentin lisäyksessä, kun kahvaa ei ole osoitettuna. Toiminto on käytössä myös 'Vaihda kokoa' / 'Muokkaa ominaisuuksia' -toiminnossa. (PLANT-975)

 


 

Putkenpäiden yhdistäminen

Putkilinjan putkenpäät voidaan yhdistää nyt omalla toiminnollaan. Ohjelma kysyy yhdistämisen myös tapauksissa, joissa putkiosa poistetaan putkilinjalta. (PLANT-1432, PLANT-1733)

Putki-istutus poistuu haaran tai runkolinjan mukana

Jos mallista poistetaan istutettu haaraputki, myös istutus poistuu automaattisesti. (PLANT-1431)

Putken reitityksen edelliset valinnat muistiin

Putkilinjan ja -komponentin lisäyksessä käytettyjen valintojen tallennus seuraavaa ohjelman käynnistystä varten. (PLANT-2189)

 


 

Putki- ja laiteposition syöttäminen putken reitityksen aikana

Sekä linja- että laitepositiot voidaan syöttää putken reitityksen aikana omaan 'Positiot'- lohkoonsa. Putkea reititettäessä vain linjaposition valinta on mahdollinen ja komponenttia lisättäessä (muut kuin suorat putket, käyrät ja letkut) myös laiteposition syöttäminen on mahdollinen. Positiot voi syöttää vapaasti tai poimia projektin PI-kaaviotiedoista vrt. putkiosan nimiketietojen muokkaus. 'Linjapositio'-kentän vieressä toisena olevasta "Kysymysmerkki"-napista pääsee vanhaan "Linjaposition asetus" -dialogiin. Myös putkiosan 'Vaihda kokoa' / 'Muokkaa ominaisuuksia' -toiminnossa (=putkiosan tuplaklikkaus) voi valita/vaihtaa linja- ja laiteposition. Laiteposition valinta on tällöin mahdollinen niinikään muille kuin suorille putkille, käyrille ja letkuille. (PLANT-937)

Putkilinjan reititys keskiviivakursorilla

Ikkunan vasempaan yläkulmaan on lisätty valintaruutu, jolla 'Putkien ja käyrien reaaliaikaisen lisäyksen' voi nyt valita pois päältä. Tällöin putkilinjan reitti hahmotellaan ensin keskiviivapiirtona. Putket ja käyrät lisätään vasta 'Valmis'- kuittauksella. Putket ja käyrät lisätään myös mentäessä komponentin lisäykseen tai vaihdettaessa reaaliaikainen piirto takaisin päälle.  (PLANT-2308)