Yleiset aputoiminnot ja käytettävyys

Voit estää osien raahaamisen hiirellä

Vahingossa tapahtuvan osien raahaamisen estämiseksi saa raahaamisen haluttaessa pois päältä "Asetukset => Piirustukset, mallit => Käyttö"-välilehdeltä. (PLANT-2220)

Mallin rajaukseen lisää vaihtoehtoja

3D- rajauksen käynnistyksen jälkeen voit rajata alueen osoitetun pisteen ympärille. Rajaus voidaan tehdä myös päältä- kuvannossa piirretyn suorakaiteen avulla. (PLANT-2296)

Putkilinjan valinta listalta ja linjan osien valinta

Usein tarve on valita helposti kaikki putkilinjaan kuuluvat osat. Alt + "tyhjän" osoitus hiiren vasemmalla napilla avaa nyt "Linjapositiot" -dialogin, josta voidaan valita linjapositio, johon kuuluvat osat merkitään valituiksi. Valituille osille voidaan kohdistaa hiiren oik. napin takaa avautuvia toimintoja. (PLANT-2192)

 


 

Etäisyyden anto vaihtoehtoisesti tuumina ja jalkoina

Jalkoja ja tuumia käyttävään dialogiin pääsee painamalla '0' suuntalukituksen ollessa päällä. Painamalla numeropainikkeita 1 - 9 päästään perinteiseen koordinaattien syöttöön. Tuumia ja jalkoja käyttävästä dialogista pääsee normaaliin koordinaattien syöttöön myös 'Peruuta'- painikkeella. (PLANT-2307)

 

Katselupisteen ja -suunnan osoittaminen mallista

Voit näyttää perspektiivi näkymää varten katselupisteen ja katselusuunnan mallista. Mikäli piste näytetään 'päältä'- kuvannosta voit antaa katsomiskorkeuden painamalla F8- nappia. Annetusta katselupisteestä voidaan esimerkiksi jatkaa mallissa kulkua 'Lennä mallissa'- toiminnolla. (VX-4665)

Varakopioiden lukumäärän asetus ja vanhojen varakopioiden poistaminen

Käyttäjäasetuksista 'Varakopiot' voidaan asettaa tallennettavien varakopioiden tiedostokohtainen maksimimäärä sekä määräaika jota vanhemmat varakopiot poistetaan käyttäjän kotihakemistosta automaattisesti. (PLANT-2272)

 


 

Avaa/Tallenna ikkunajärjestys myös kelluville ikkunoille

Ikkunoille, jotka on irrotettu Vertex- työpöydältä, voidaan tallentaa ikkunoiden asema ja kuvantomäärittely samaan tapaan kuin Vertex- työpöydällä oleville ikkunoillekin. (PLANT-2311)

Viivettä säätämällä saat mm. putken vedon rauhallisemmaksi

Esim putken vedossa putken veto näyttää rauhattomalle, jos putken pituus lasketaan välittämästi kohdistimen sijainnin perusteella. Tätä rauhattomuutta voidaan poistaa lisäämällä viive. (VX-4720, VX-4721)