Vertex G4 -ohjelmiston rakenne

Rakenne yleisellä tasolla

Yksittäisasennus

 • Oletusarvoinen asennuspaikka on C:\vxg4
 • Jos asennuskansio vaihdetaan, on uusia paikka syytä laittaa ylös mahdollisia tukipalveluun liittyviä kysymyksiä varten.

vxg4-kansio sisältää neljä kansiota:

 • custom = Asiakkaan omat ns. ympäristötiedostot.
 • shared = Asiakkaan mallit, piirustukset, tietokannat ja kirjastot, eli kaikki sellainen suunnitteludata, jonka asiakas tekee itse.
 • system = Toimittajan toimittama ohjelmisto ns. ympäristötiedostoineen.
 • user = Käyttäjän kotihakemisto, jossa on ns. koti-SETUP sekä muutama muu määritystiedosto ja jonne kirjoitetaan tilapäistiedostoja.

Varmuuskopioi näistä ainakin custom-, shared-kansiot sekä mahdollisesti user-kansio.

Verkkopalvelinasennus

 • Asennusohjelma ehdottaa asennuspaikaksi C:\vxg4_srv, mutta se pitää täydentää siten, että asennuspaikaksi tulee \\Serverin_nimi\jaettu_hakemisto\vxg4_srv. (Asennuksesta on erillisä ohjeita)

 • Kun asennuskansio vaihdetaan, on uusia paikka syytä laittaa ylös mahdollisia tukipalveluun liittyviä kysymyksiä varten.

vxg4_srv-kansio sisältää viisi kansiota:

 • Client_install = Kansio jonka avulla verkkokäyttäjä-asennus asennetaan työasemille eli ”Client-koneille”.
 • custom = Asiakkaan omat ns. ympäristötiedostot.
 • shared = Asiakkaan mallit, piirustukset, tietokannat ja kirjastot, eli kaikki sellainen suunnitteludata, jonka asiakas tekee itse.
 • system = Toimittajan toimittama ohjelmisto ns. ympäristötiedostoineen.
 • user = Käyttäjien kotihakemiston ”emo-kansio”, jossa on ns. koti-SETUP sekä muutama muu määritystiedosto.

Varmuuskopioi näistä ainakin custom-, shared- ja user-kansio.


Työasema-asennus

 • System = Sisältää vain programs ja programs64-kansiot, joissa on ohjelman ajamiseen tarvittavat tiedostot
 • User = Käyttäjien kotihakemiston ”emo-kansio” ja käyttäjän omta varmuuskopiot.shared-kansio - Suunnitteludata

Shared-kansio sisältää useita alakansioita asennuksen jälkeen, useimmat kansiot ovat tyhjiä tai niissä on vain esimerkkitiedostoja. Kuitenkin esim dbases-kansiossa on arkistointiin ja osaluettelointiin liittyviä tietokantoja

 • Nämä kansiot saavat sisältöä, kun käyttäjä luo uusia malleja ja piirustuksia sekä täydentää kirjastoja

bend = Ohutlevyjen aukilevitykseen liittyviä venymätaulukkoja.

components = Komponenttikirjasto, eli komponentit joita käytetään kokoonpanoissa osina.

dbases = Tietokannat, joita käytetään mm. mallien ja piirustusten arkistointiin.

features = Piirrekirjasto, eli piirteet, joita käytetään osien mallintamiseen.

forms = Nykyisin tämän pitäisi olla tyhjä, mutta vanhoissa asennuksissa siellä voi olla tietokantojen käsittelyyn liittyviä näyttö- ja listaustiedostoja.

lw = Lightworks-visualisointiin liittyviä tiedostoja.

macros = Nykyisin tämän pitäisi olla tyhjä (vert. ed. forms-kansio)

picts = Mallit ja piirustukset jotka eivät kuulu mihinkään projektiin.

pipelibrary = Putkikomponenttikirjasto. Käyttö edellyttää putkisto-optiota.

proflib = ”Jäänne”, jossa on 2D-profiilirakennesuunnittelun tarvitsemat toimittajan tekemät sekä mahdolliset asiakkaan lisäämät profiilit.

proflibrary = Profiilirakennekirjasto, käyttö edellyttää profiilirakenne- suunnitteluoptiota.

projects = Projekteihin kuuluvat mallit ja piirustukset.

setup = ”Jäänne”, jossa on oikeastaan vain DBMENU, koska muut asetus- tiedostot on siirretty asetusarvoihin.

sketch = Luonnoskirjasto, jossa on osamallien luonnoksia.

symbols = symboli- ja 2D-komponenttien kirjasto, sis. mm asiakkaan omat piirustuslomakkeet.

texts = Nykyisin tämän pitäisi olla tyhjä (vert. ed. forms-ja macros-kansiot)


custom-kansio - Omat asetukset

Custom kansioon on tarkoitus kerätä kaikki sellaiset Vertex-ohjelman toimintaa muuttavat asetukset ja ympäristötiedostot, joiden on tarkoitus korvata vastaavat system-kansion tiedostot

 • Vertex käyttää  ensisijaisesti system-kansion alta löytyviä määrittely-tiedostoja, mutta jos saman niminen tiedosto löytyy vastaavasta alakansiosta custom-kansion alta, niin sitten ohjelma käyttää sieltä löytyviä määrittelytiedostoja.
 • Tämän takia asiakkaan ympäristössä saattaa olla tietokantojen käsittelyssä ja listauksessa erilaista toiminnallisuutta, kuin vasta asennetussa neitseellisessä ympäristössä.

 • Tällaiset poikkeamat voivat tulla ilmi keskusteluissa Vertex Systems Oy:n tukipalvelun kanssa, tai ne voivat käydä ilmi luettaessa ohjeita.

HUOM: Hetkellisesti kaikki omat määritykset voidaan ohittaa, kun custom-kansio nimetään uudelleen (esim custom.oma) ja perustetaan sen paikalle tyhjä custom-kansio, sekä ohjelma käynnistetään uudelleen.

 • Tosin tämä edellyttää, että ns. custom-hakemistorakenne on täydellisesti käytössä, eikä koti-SETUP-tiedoston perusteella esim. macros-, forms- tai texts-tiedostoa haeta vanhasta paikasta shared-kansion alta.
 • Omat määritykset saadaan takasin käyttöön, kun palautetaan oma custom-hakemisto paikalleen ja käynnistetään vertex G4 uudelleen.

Koko custom-kansio voidaan myös kopioida järjestelmästä toiseen, jolloin valtaosa asetuksista siirtyy mukana.

 • Kuitenkin koti-hakemiston SETUP-tiedostojen sisältö voi edelleen poiketa ja aiheuttaa erilaista toiminnallisuutta.
 • Huomaa, että varsinainen suunnitteluaineisto on shared-kansion alla.


system-kansio  - Ohjelma ympäristöineen

Älä koskaan muokkaa täällä olevia tiedostoja, sillä ne häviävät viimeistään pääversion päivityksessä.

 • Tätä kansiota ei myöskään tarvitse varmuuskopioida, sillä sen saa aina takaisin asentamalla ohjelman uudelleen.
 • Tämän kansion voi myös korvata asennuspaketin sisältä puretulla system-kansiolla, sillä POIKKEUKSELLA, että system\programs- ja system\programs64-kansioiden network.bat-tiedostot pitää pelastaa vanhasta järjestelmästä tiedostopalvelin-asennuksissa (Yksittäisasennuksissa niitä ei ole)


user-kansio  - Kotihakemisto - määrittelytiedostoja ja varmuuskopioita

Sisältää käynnistyksessä tarvittavat pää-asetustiedoston (SETUP), joka kertoo mistä ohjelman eri osuudet löytyvät ja missä sijaitsevat tallennuspaikat.

 • Lisäksi tänne tallentuu piirustusten ja mallien varmuuskopiot (safe*.vxm, safe*.vxp) ja muita tilapäistiedostoja.


Client_install-kansio  - Kansio, joka sisältää työasemien asennusohjelmat

Kansio löytyy vain verkkopalvelinasennuksista ja se sisältää työasemien asennukseen liittyviä tiedostoja.