Vertex DS 2019 julkaisupäivä on 7.11.2018 - Tutustu ja ota hyödyt irti

Näin saat uuden version käyttöösi

Ota yhteys Vertex Systems Oy:n myyjään ja sovi päivitystyön teettämisestä hänen kanssaan. Lähetämme tiedon pääversion saatavuudesta sähköpostilla tiedossamme olevalle pääkäyttäjälle (Technical contact person) 14.12.2018 mennessä, jonka vastuulla päivityksen tilaaminen on yrityksessänne. Jos viesti ei ole saavuttanut oikeaa henkilöä, ota yhteys Vertex Systems Oy: order@vertex.fi

Mikä versio sinulla on käytössä?

Vertex DS'n "version" löydät ohjelman yläpalkista. Esimerkiksi Vertex DS 2018. Varsinainen versionumero ilmaistaan Flow-työpöydän oikeassa alakulmassa, esim. Vertex DS 2018 Xxxxx 18.0.14 (20181022-0004/r45635)

  • Xxxxx on DS-asennukselle mahdollisesti annettu nimi (Additional (optional) site name).
  • Ohjelmistoversion ensimmäinen numero (esim. 18) kertoo pääversion, toinen (0) väliversion ja kolmas (14) korjauspaketin numeron.


Teetä pääversion päivitys Vertex Systems Oy:llä.

Syynä tähän on asiakkaalla mahdollisesti olevat ohjelmistoräätälöinnit, joiden toimivuuden takaamiseksi on ehkä tehtävä yksilöllistä työtä.

Vertex DS'n ja Vertex BD yhteiskäyttö

Jos teillä on käytössä sekä Vertex DS että Vertex BD, pitää molemmat päivittää samanaikaisesti, sillä ohjelmien väliset liitynnät edellyttävät sitä.

Uudistukset ja huoltopaketit

Julkaisemme uuden pääversion kerran vuodessa. Pääversio sisältää uusia ominaisuuksia sekä toimintojen parannuksia.

Tutustu pääversioiden uudistuksiin:

Julkaisemme huoltopäivityspaketin noin kerran kuukaudessa. Se sisältää havaittujen ohjelmistovirheiden korjauksia ja pieniä ohjelmistoparannuksia. Uusin huoltopäivitys sisältää kaikki ko. pääversioon aiemmin julkaistut korjaukset ja parannukset.

Tutustu huoltopäivityksiin