Vertex Flow 2021 julkaisupäivä on 5.11.2020


Näin saat uuden version käyttöösi

Ota yhteys Vertex Systems Oy:n myyjään ja sovi päivitystyön teettämisestä hänen kanssaan. Lähetämme tiedon pääversion saatavuudesta sähköpostilla tiedossamme olevalle pääkäyttäjälle (Technical contact person) 18.12.2020 mennessä, jonka vastuulla päivityksen tilaaminen on yrityksessänne. Jos viesti ei ole saavuttanut oikeaa henkilöä, ota yhteys Vertex Systems Oy: order@vertex.fi

Mikä versio sinulla on käytössä?

Vertex Flow'n "version" löydät ohjelman yläpalkista. Esimerkiksi Vertex Flow 2020. Varsinainen versionumero ilmaistaan Flow-työpöydän oikeassa alakulmassa, esim. Vertex Flow 2020 Xxxxx 20.0.09 (20200921-0002/r48232)

  • Xxxxx on Flow-asennukselle mahdollisesti annettu nimi (Additional (optional) site name).
  • Ohjelmistoversion ensimmäinen numero (esim. 20) kertoo pääversion, toinen (0) väliversion ja kolmas (09) korjauspaketin numeron.


Teetä pääversion päivitys Vertex Systems Oy:llä.

Syynä tähän on asiakkaalla mahdollisesti olevat ohjelmistoräätälöinnit, joiden toimivuuden takaamiseksi on ehkä tehtävä yksilöllistä työtä.

Vertex Flow'n ja Vertex G4 /ED yhteiskäyttö

Jos teillä on käytössä sekä Vertex Flow että Vertex G4, pitää molemmat päivittää samanaikaisesti, sillä ohjelmien väliset liitynnät edellyttävät sitä.

Uudistukset ja huoltopaketit

Julkaisemme uuden pääversion kerran vuodessa. Pääversio sisältää uusia ominaisuuksia sekä toimintojen parannuksia.

Tutustu pääversioiden uudistuksiin:

Vertex Flow 2021 (21.0) (Viimeisin)

Julkaisemme huoltopäivityspaketin noin kerran kuukaudessa. Se sisältää havaittujen ohjelmistovirheiden korjauksia ja pieniä ohjelmistoparannuksia. Uusin huoltopäivitys sisältää kaikki ko. pääversioon aiemmin julkaistut korjaukset ja parannukset.

Tutustu huoltopäivityksiin

Vertex Flow 2021 (21.0) Huoltopäivitykset (Viimeisin)