Käyttöliittymä

Tällä sivulla kerrotaan käyttöliittymään tehdyistä uudistuksista.

 


 

Nyt ominaisuustietojen yhtäaikaisesta muokkauksesta varoitetaan.

Kaikkia objekteja ei ole tarvinnut aikaisemminkaan varata, jotta on päässyt muokkaamaan objektin ominaisuustietoja ("Meta-dataa"), jolloin kaksi käyttäjää on päässyt muokkaamaan samaa tietoa yhtä aikaa.

Nyt ohjelma kertoo kenttä-kohtaisesti, että toinen käyttäjä on muokkaamassa samaa kenttää. (Vertex-ID: PDM-8822)

Versio-termi on korvattu Revisio-termillä

Vertex Flow on aiemmin käyttänyt termiä "versio" siihen, mihin viime aikoina on yleisesti käytetty termiä "revisio". (Vertex-ID: 
PDM-8534)

  • Versio-termiä käytetään puhekielessä ja eri yrityksissä sekä revision määritykseen että varianttien määritykseen.
  • Tästä lähtien Vertex Flow käyttää revisio-termiä kuvaamaan objektin kokemien muutosten tunnistamiseen. So. uusi revisio korvaa objektin aikaisemman revision.

Voit tehdä itse uusia dokumenttipohjia

Aikaisemmin dokumenttipohjia voi tehdä vain pääkäyttäjä.

Jos käyttäjä kuuluu ryhmään "Document Template Management" hän voi tehdä pohja-dokumentteja. (Vertex-ID: PDM-8679)


 


 

Käyttäjä voi tallentaa profiilikuvan

Profiilikuvan eli avatarin voi tallentaa itselleen käyttäjätiedoissa. (Vertex-ID: PDM-8688)

Nimikkeen muokkauksesta tiedonhallintarajapinnan kautta saadaan tarvittaessa viesti vastuuhenkilölle

  • Tiedonhallintarajapinta on Flow'n lisäoptio.
     
  • Liittyy esim Custom Flow-toteutukseen, jossa SolidWorks kytetään Vertex Flow'hun.

Nimikkeiden muokkaukseen tiedonhallintarajapinnan kautta on nyt kytketty mukaan vastuuhenkilö ja siihen liittyvät tiedoteviestit. tilamallissa määritellään oletusvastuuhenkilö sekä halutaanko muutoksista vastuuhenkilölle lähtevän tiedosteviestin. (Vertex-ID: PDM-8677)

Hyödynnä Flow-dokumentaatiota

Design Stream ja Flow ovat sama tuote, mutta nimetty eri tavalla toimialoilla olevien pienien erojen vuoksi. Design Stream on rakennustoimialalle suunniteltu tiedonhallintaohjelmisto. Olemme keränneet kattavan dokumentaation Flow:sta yhteen paikkaan käyttäjien tueksi. Tämä dokumentaatio on hyödynnettävissä myös Design Stream käyttäjille.