Toiminnallisuutta 2021

Eng:

DS_72.png


Nämä uudistukset on esitelty Vertex DS'n pääversiossa 21.0.00 (Vertex 2021)


"Missä käytössä" löytää myös roskakorissa olevat äitinimikkeet

Roskakoristahan ei voi poistaa lopullisesti nimikettä, joka on käytössä jossain rakenteessa. Jos ns. äitinimike on myös roskakorissa, voidaan ajautua tilanteeseen, jossa roskakorin tyhjennys ei etene toistuvista yrityksistä huolimatta.

Nyt Missä käytössä-haku löytää myös roskakorissa olevat nimikkeet, joten löydät äitinimikkeen, sen ollessa roskakorissa. (Vertex ID: PDM-11046)

Open API-rajapintaa on uudistettu

Rajapinnasta on kerrottu sivulla Vertex Flow OpenAPI.

Otsikkotasolla uusia rajapinta-toiminnallisuuksia:

 • OpenAPI virhetilanteiden käsittelyn parannukset.
 • OpenAPI:n avulla liitoksen tekeminen.
 • OpenAPI:n avulla varatun nimikkeen osaluettelon haku.
 • OpenAPI, käyttäjätietojen haku.
 • OpenAPI ja task-tiedoston suorittaminen ja tilan kysely palvelimella.
 • OpenAPI/konfiguraattori, valintariippuvuuksien haku.
 • OpenAPI/konfiguraattori, valintarakenteen haku.
 • OpenAPI, tilojen käsittelyyn liittyvät toiminnot.

Kopioi nimike rakenteineen ja dokumentteineen

Toimintoa käytetään BD-template projektin kopiointiin.

 • Koskee myös BIM-malleja (joita käytetään rakennus- ja laitos-suunnittelussa). (Vertex ID: PDM-11050)
Chrome ja Firefox käytettävissä

Korvasimme työaseman Java-liitännäisen kehittämällämme Flowlet-sovelluksella kevättalven 2020 aikana.

 • Asia julkistettiin jo versiossa 2020.
 • Tarkemmin Flowlet

Office-ohjelmien ja Flow'n integraatio uusittu

Uudistimme Office-ohjelmien ja Flow'n välisen integraation kevättalven 2020 aikana.

Määritä ERP-siirron desimaalierotin

Avainsanalla pdm.transfer.dot_conversion_char määritetään vientitiedoissa (export) numeerisen attribuutin desimaalierotin merkki (aiemmin vain osaluettelotiedoissa DIMENSIONS ja OPTQUANTITY). (Vertex ID: PDM-11160)

Avainsanan default arvo määrittää desimaalierottimeksi pisteen. ERP-siirrossa voi käyttää omaa asetusta transfer.properties asetusten kautta.

Kerää aliprojektilta nimikerakenteen dokumentit

Mapitustyökalu osaa nyt kerätä aliprojekteihin liittyvän nimikerakenteen dokumentit, toisin kuin aiemmin. Nyt myös aliprojektin tiedot pystyy liittämään kansilehdelle xml-pohjatiedoston määrittelyllä. (Vertex ID: PDM-11354)

Aliprojektien toiminnallisuus yhdessä BD:n kanssa

Vertex BD:n aliprojektien käsittely on uudistunut. BD:hen voidaan nyt tuoda aliprojektit suoraan DS:stä. BD aliprojektien ajantasaisuuden tarkistamistyökalu tarkistaa myös ne aliprojektit jotka ovat DS:ssä. Jos aliprojektin materiaalitiedot ja/tai elementti- ja osakuvat päivitetään, aliprojekti varataan DS:stä, ladataan BD:hen, päivitetään ja palautetaan DS:ään. Palautuksessa käyttäjän valintojen perusteella tehdään joko uusi versio tai vanha versio ylikirjoitetaan.